Hostal el Estudio té un compromís especial amb els clients que viuen amb una minusvalidesa. En este sentit, els nostres sis estudis inicials estaven totalment adaptats o preparats per a estar adaptats als minusvàlids.

El nombre d’habitacions preparades per a estar adaptades es molt per damunt de les exigències de la Llei, comptant amb ascensor, banys, corredors i habitacions adaptades. No complim mínims obligatoris, vam apostar per màxims voluntaris, sense mirar la rendibilitat econòmica.

Amb l’objectiu de millorar vam demanar consell a la Federació d’Associacions de Minusvàlids d’Albacete i hem anat demanant la total adaptació del nostre carrer, que hui ho està totalment.