L’allotjament de mascotes ha de ser acordat per acord entre l’hostal i el client amb caràcter previ a l’allotjament, i està subjecte a disponibilitat, tant d’habitació, com d’habitació adequada a la mascota.

Amb caràcter general, les mascotes que hem tingut al nostre hostal han tingut un bon comportament i no ens han donat problemes. Com recordatori i normes de sentit comú, s’han de complir les següent normes:

– Tan sols pot haver-ne una mascota per habitació.
– Proporcionem un menjador, un abeurador i un llit per a la mascota
– Acceptem gossos educats, les races considerades perilloses no poden deixar-se a soles en l’habitació, pel que hauran d’estar permanentment amb el propietari.
– Admitim també altres animals, com gats, o pardals, però, és necessari que vostè ens consulte amb caràcter previ.
– Poden estar a soles en l’habitació per moments curts, sempre que es comporten bé i s’adopten mesures de seguretat efectives i no siguen considerades perilloses. S’haurà d’avisar a recepció i deixar un telèfon de contacte.
– No poden romandre en zones comuns, i quan passen per zones comunes, hauràn d’estar baix control i nugats.
– No poden pujar a les cadires, llits, i altre mobiliari pensat per a l’ús de persones.
– Hauran d’evitar soroll que puga molestar a la resta de clients.
– El client serà responsable dels desperfectes o molèsties ocasionades per la seua mascota. A més haurà de arreplegar qualsevol excrement que deixe en l’habitació.
– L’estància de mascotes té un suplement.

Almansa té residencia canina, pel que si la seua mascota no pot complir les condicions que senyalem, això no vol dir que no pot vindre a Almansa.

Cinocan, residència canina